ACCESSOIRES

Airstat

Dit is een thermostaat die de temperatuur van de warme lucht begrenst en bewaakt. In onze warmeluchtinstallaties wordt dit toestel gebruikt volgens DIN 4794.

Noodstopschakelaar

Schakelaar voor noodstop met manuele heropstarting. Hij wordt aangebracht buiten de stookplaats op een goed zichtbare en bereikbare plaats. In geval van ontgrendeling snijdt hij het elektrische voedingscircuit van de stookplaats af.

Pulsiemonden

Deze mondingen worden gebruikt op het pulsiecircuit van onze installaties. Zij worden gemonteerd op de muur of op zichtbare luchtleidingen. De horizontale schoepen kunnen manueel en individueel afgesteld worden om een optimale luchtverspreiding te verkrijgen.
De sectie van vrije doorgang bedraagt 70%. Ze worden gefabriceerd in staalplaatprofielen en wit geschilderd (RAL 9010), doch ze zijn ook verkrijgbaar (optie) in een geperst aluminium kader met schoepen uit aluminiumplaat, geheel geadoniseerd in satijnkleur

Bedieningsthermostaat

Elektronische programmaregelaar met een werkingsreserve van twee jaar (batterijen) voorzien van twee erg gevoelige en nauwkeurige thermostaten (minima en maxima).

Beschermingskastje thermostaat

À montée en température progressive. Certains bâtiments comportant un patrimoine mobilier important nécessitent un système de montée progressive et régulière de température ne dépassant pas 2 à 2,5°C par heure.

Besturingseenheid

Regeleenheid om de temperatuur progressief te laten stijgen. Sommige gebouwen bieden onderdak aan antiek meubilair en kunstwerken. Om deze in goede staat te bewaren, mag de temperatuur slechts regelmatig en progressief stijgen met maximum 2 tot 2,5 °C per uur.

Brandklep

Een brandklep is een automatisch sluitingsapparaat dat het mogelijk maakt om de verspreiding van brand via de luchtkokers te voorkomen, door rook en hete gassen te stoppen.

Centrale voor gaslekdetectie

Een alarmcentrale bestaat uit een IP55-kastje met venstertje waarin de elektronische kaarten zitten. Zij wordt bestuurd door een microprocessor en bevat 1 tot 3 detectiekoppen. Wanneer een detectiekop een gevaarlijke gasmengeling waarneemt wordt de installatie automatisch in veiligheid geplaatst..

Automatische brandblusser P12

Deze brandblusser is uitgerust met 12 kg ABC-poeder en met een CO2-patroon dat ingebouwd is om toevallige ontlading door directe straling van de omgevingswarmte te voorkomen.

Vlamscherm

Dit scherm beschermt het deel dat het meest aan de brandervlam wordt blootgesteld, meer bepaald de achterkant van de oven. Het voorkomt dat de vlam ermee in contact komt, hetgeen de levensduur ervan aanzienlijk verlengt.

Rookgasextractor

Dit onderdeel is onmisbaar bij een onregelmatige verwarmingswijze (gebrek aan trek vanwege een altijd koude schoorsteen bij het starten) en/of bij een schoorsteen die zelden naar behoren presteert vanwege zijn ontwerp, doorsnede, enz.

Mazoutfilter

Mazoutfilter met een klaarvat “Flow check control” op de toevoerbuis van de mazout om een constante aanvoer te verzekeren en om aanvoer van lucht in de branderpomp te vermijden.

Elektronische peilmeter

Elektronische meter die u permanent informeert over het brandstofniveau in uw tank en u zo rust en comfort biedt. De gegevens worden via radiogolven doorgestuurd naar een ontvanger die in een stopcontact werd geplaatst. Het niveau in de tank wordt gemeten door ultrasoon geluid.

Magneetventiel

De magneetventielen hebben als functie de gasvoeding af te sluiten zodra er een gaslek gedetecteerd wordt (te combineren met een detectiesysteem voor lekken).

Frequentieregelaar

Deze regelaar wordt gebruikt om het ventilatiedebiet bij te stellen in functie van de specifieke en individuele behoeften. Zo kunnen de parameters van de geluidscurve en het efficiënt vermengen van de luchtlagen op elkaar afgestemd worden.

Elektrisch bedieningsbord

Mooi afgewerkt kastje met de noodzakelijke elementen voor bediening en automatisering.

CONTACTEZ-NOUS

 info@boogaerts.net

+32 (0) 10 80 40 00

 Avenue Galilée 5, Wavre 1300

développé par Deeta

Adresse : Av. Galilée 5,B - 1300 Wavre

Téléphone : +32 (0) 10 80 40 00

E-mail : info@boogaerts.net